Videotraining

Als u nieuw bent in de IronCAD IronCAD Design Collaboration Suite , is het de eenvoudigste manier om aan de slag te gaan en te beginnen met het vastleggen van het revolutionaire potentieel. voor engineering productiviteit en naadloze samenwerking. Bekijk deze CAD-video's voor een kennismaking met de onderscheidende kenmerken ervan.

User Interface

Gebruikersinterface

Krijg een overzicht van de IRONCAD gebruikersinterface, inclusief de hoofdlintenbalk, catalogi, en hoe u aan de slag kunt met een eenvoudig drag and drop concept.

3D Design Scene

3D-ontwerpscène

Bezoek de hoofdontwerp-omgeving in IRONCAD, die zoveel onderdelen bevat als u wilt in één bestand, wat het bestandsbeheer vereenvoudigt.

Catalogs

Catalogi

Ontdek de basis van IRONCAD's krachtige drag-and-drop catalogi, inclusief het gebruik van vooraf geladen catalogi en de creatie van uw eigen catalogi.

Handles

Handles

Ontdek hoe handles worden gebruikt om de geometrie in bijna elk aspect van de ontwerpomgeving aan te passen. Klik, duw en trek om de afmetingen aan te passen.

Triball

Triball

Ontdek de fundamentele rol die TriBall speelt tijdens het ontwerpproces, want het stelt u in staat om vrijwel alles wat u kunt selecteren in een 3D-scène te positioneren.

Basic Part Creation

Aanmaken van basisdocumenten

Zie hoe IRONCAD gebruik kan maken van slepen en neerzetten en push en pull functionaliteit om in slechts enkele minuten een basis 3D-onderdeelontwerp te maken.

Data Import & Export

Importeren en exporteren van gegevens

Importeer alle belangrijke CAD-bestandsformaten in de verenigde IRONCAD-scene. Exporteer naar het gekozen bestandstype en deel het met medewerkers van andere platforms.

Creating 2D Drawings

Creatie van 2D-tekeningen

Lees meer over de twee ontwerpomgevingen die door IRONCAD worden ondersteund, waaronder CAXA Draft, dat annotaties versnelt.

Assembly Feature

Assemblagefunctie

Bilinear Pattern

Bilineair model

Blend/Chamfer Drag Handles

Slag/klopper door aan de handgrepen te trekken

Chain Link Creation

Creatie van kettingschakels

Circular Pattern

Cirkelvormig model

Constraint Solver

Stressresolutie

Create Features from Imported Data

Entiteiten creëren op basis van geïmporteerde gegevens

Custom Sheet Metal Form

Aangepaste vorm van plaatwerk

Design Variations

Aanwijsvarianten

Emboss

Embossing

Engraved Text on Parts

Tekst gegraveerd op de onderdelen

Excel Connection

Verbinding met Excel

Exploded Assembly Configurations

Exploderende assemblageconfiguraties

Extend a Surface from Multiple Edges

Het spreiden van een oppervlak van verschillende kanten

Linear Pattern

Lineair model

Loft with Guide Curves

Zolder met geleidebogen

Mirror Part Body Creation

Creatie van spiegeldeeltjes

Offset Pattern

Verschuivingspatroon

Outline Sketch Selection

Selectie van contourschetsen

Reconnect Constraints

Sluit de beperkingen opnieuw aan

Part Angle Parameters

Werkstuk-hoekparameters

Quick Access Commands

Snelle toegangscontrole

Rib Feature

Kenmerken van de aanmetingen

Scaling Parts or Assemblies

Schaalvergroting van onderdelen of assemblages

Sheet Metal Design in Place

In-place plaatwerk ontwerp

Sheet Metal Loft

Grenier en tôle

Sheet Metal Punch in Flat mode

Poinçon de tôle en mode plat

Spin Angle Parameter

Paramètre d'angle de rotation

Split Part

Part Split

Sketch Pattern

Modèle d'esquisse

Suppression Parameter

Paramètre de suppression

TriBall Move Along an Axis

TriBall se déplacent le long d'un axe

TriBall's Shift Snap option

Option Shift Snap de TriBall

TriBall SmartSnap Orientation Handles

Poignées d'orientation TriBall SmartSnap

Wrap Curves onto a Surface

Enrouler des courbes sur une surface

Wire Coil Creation

Création de bobines de fil

2D Cross Section Analysis

Analyse en coupe 2D

2D Sketch Editing

2D Sketch Editing

Adding Shape Taper to BOM

Vorm toevoegen aan de BOM

Auto-Dimensioning

Automatische prijsopgave

BOM Item Bubble Style

Bubble stijl op de BOM

BOM Resizing

BOM-hervorming

Block Reference Hide

Suppress maskereb

Broken Out Section Views

Gebroken sectieaanzichten

Custom Properties For BOM

Aangepaste eigenschappen voor de BOM

Dimension to Tangents

Dimensie bij raaklijnen

Find/Replace Text

Zoeken / vervangen van tekst

Illustrating Part Positions

Om de posities van de munten te illustreren

Linking a Drawing to a New Scene

Een tekening koppelen aan een nieuwe scène

Linking Text from Properties

Tekst van eigenschappen koppelen

Part Number in BOM Item Bubbles

Numéro de pièce dans l'article Bulles

ProActive BOM

BOM Pro-Actif

Remove Geometry from Views

Aanzichtgeometrie verwijderen

Remove Parts From Section Views

Het verwijderen van onderdelen uit sectionele aanzichten

Section Line Handles

Handgrepen voor sectielijnen

Show/Hide Parts in View Creation

Tonen / verbergen van onderdelen in het zicht creatie

Styles

Stijlen

Templates

Modellen

Animating with a Path

Animeer met een pad

Camera Animation

Camera-animatie

Copy Animation

Kopieer de animatie

Lights in an Assembly

Verlichting in een assemblage

Mechanism Mode Animation

Animatie in mechaniekmode

Real-Time Realistic Rendering

Realistische real-time weergave

Spin Angle Animation

Rotatiehoekanimatie